Artikeln publicerades 17 september 2020

Studiebesök om kajernas framtid 25–26 september

Inför kommande renovering och utveckling av Vaxholms kajer bjuder Vaxholms stad in allmänheten till studiebesök på kajerna.

På tekniska enheten har ett projekt nu påbörjats för att utreda hur man ska bygga och utveckla hamnområdet.

Projektledare Robert Klingvall bjuder in till flera studiebesök på kajområdet. Tanken är att beskriva förutsättningarna och få in synpunkter både från barn, äldre, näringsliv, öbor och övrig allmänhet.

Studiebesöken hålls i mindre grupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förbokning krävs.

Datumet för de olika studiebesöken är 25 och 26 september.

25 september

13.00 främst för ö-bor

16.00 för allmänheten

26 september

10.00 för allmänheten

13.00 främst för ö-bor

Kontaktinformation

Anmäl dig genom att mejla till tekniska@vaxholm.se. Det är först till kvarn som gäller. 

Har du inte möjlighet att komma går det bra att skicka förslag och synpunkter till tekniska@vaxholm.se

Bakgrund:

Kajerna i Vaxholm byggdes för över 50 år sedan. Nu är de i dåligt skick och behöver rustas för att klara säkerhetskraven. Geotekniska undersökningar har visat ett stort behov av renovering. Det är inte längre tillåtet att åka längst ut på kajen med tunga fordon på grund av risken för sprickor.