Artikeln publicerades 20 oktober 2015

Summering av informationskvällen angående flyktingsituationen

En informations- och inspirationskväll i Vaxholm hölls den 19 okt om hur vi kan bidra i arbetet kring asylsökande och ensamkommande flyktingbarn.

Den blev en häftig måndagskväll. Engagemanget och uppslutningen var stor. Över 250 personer kom till församlingsgården för att nätverka, mingla och lyssna till den verksamhet som pågår kring mottagandet av flyktingar i Vaxholm idag. Vi fick även lyssna till familjen Jansson, ett jourhem och före detta familjehem, berätta om sina erfarenheter och tankar.

Istället för att låsa dörrarna till församlingsgården då salen blev full flyttades informationsdelen av kvällen till kyrkan där alla fick plats.

Lars Lindgren inledde och hälsade alla välkomna. Han betonade även att i Vaxholm står politiken enade kring denna viktiga fråga.

Därefter tog, vår nya flyktingsamordnare och projektledare för framtagandet av en beredskapsplan, Pernilla Ivier, över mikrofonen. Situationen är akut, 15 500 migranter är inskrivna i Stockholm, däribland 800 barn. Migrationsverket har svårt att fullfölja sitt uppdrag och förfrågan har gått ut till kommunerna om beredskap för tillfälliga boendeplatser. Pernilla informerade vidare om det projekt som nu inletts i staden med fokus på mottagandet och att hitta möjliga boendelösningar. En överenskommelse är på gång med Länsstyrelsen om mottagande av 17 asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Janna Gaverstedt och Jessica Moberg, våra socialsekreterare vilka ansvarar för arbetet med ensamkommande flyktingbarn, fortsatte med informationen. Vi har i nuläget ett avtal med Migrationsverket om att emot 9 asylplatser i ålder 14-17 år. Hittills i år har vi i Vaxholm 15 platser utöver detta avtal samt 6 platser för ungdomar som har fått PUT, permanent uppehållstillstånd. Just nu har vi inga placeringar i Vaxholm utan dessa ligger i exempelvis Järfälla, Ekerö, Tyresö, Norrtälje, Jordbro och Hedemora.

Viktiga begrepp reddes ut

Samordnare inom barn och familj, Annika Wallin och enhetschef Agneta Franzén redde ut begreppen kring familjehem, kontaktperson och god man.

  • Som familjehem tar man emot ett barn eller ungdom till sin familj. Man öppnar också sitt hem för insyn och granskning av socialtjänst.
  • Att vara kontaktfamilj kan se ut på många olika sätt, men uppdraget bygger främst på att barnet kommer då familjen har ”ledig” tid såsom kvällar och helger. Det är en helt frivillig insats som ges till barnet och bygger på att stötta den biologiska familjen.
  • Jourhemsplaceringar skiljer sig på många sätt från de övriga uppdragen. Dels förväntas det oftast att en vuxen ska vara hemma på heltid och barnet som behöver placeras stannar under en kortare tid.
  • Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenerar, fikar, går och handlar, går på bio, teater eller ser på en fotbollsmatch.
  • En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen.

Intresserad av att hjälpa till?

Vänd dig till socialtjänsten i Vaxholms stad om du är intresserad av att bli något av ovanstående.

Information om att bli jourhem, familjehem eller kontaktfamilj/-person

Utbildningschef Ulrika Strandberg nämnde kort under kvällen alla barns rätt till utbildning och att vi har ansökt om fler platser på Åva gymnasiet för ensamkommande.

Vårljus informerade om sin verksamhet

Vårljus avslutade informationsdelen med att berätta om deras verksamhet och det kommande boende som öppnar upp i Vaxholm efter årsskiftet. Vårljus är ett kommunalägt icke vinstdrivande bolag. Boenden kommer även att starta vid samma period i Österåker och på Lidingö.

Mer information om Vårljus verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tiden i kyrkan avslutades med erfarenheter och berättelser från familjen Jansson, ett jourhem och tidigare familjehem. Deras berättelse gjorde den tidigare informationen levande och betonade bland annat vikten av samverkan med ideella organisationer och föreningsliv. Vi fick även, via ett brev, ta del av tankar och känslor från en ensamkommande ungdom som tidigare bott tillsammans med familjen.

Kvällen avslutades där den började, men mingel i församlingsgården. Tankar och frågor flödade och informationsutbytet var enormt bland invånare, ideella, föreningsliv, kyrkan och kommunens verksamheter.

Tack alla ni som bidrog och gjorde denna kväll så levande!