Kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem

Det finns många barn och unga som av olika skäl inte får den trygghet och omsorg de behöver från sina vårdnadshavare. Det kan då finnas behov av familjer eller personer som tar över omsorgen om barnet eller finns som ett extra stöd i vardagen. Här beskriver vi skillnaden mellan att vara kontaktfamilj, kontaktperson och familjehem, samt hur du går tillväga om du vill göra en insats för utsatta barn och familjer.

Vaxholms stad har alltid behov av enskilda personer och familjer som vill göra en insats på sin fritid eller öppna upp sina hem för barn som är i behov av extra stöd. Hjälpen kan vara tillfällig eller sträcka sig över en längre tid.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att man är en extrafamilj till ett barn under en period. Kontaktfamiljen erbjuder barnet en trygg miljö och god omvårdnad. Uppdragets omfattning kan exempelvis vara vistelse under en helg varannan vecka, men kan även omfatta veckodagar.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att man ägnar några timmar per vecka av sin fritid åt att umgås med en person som är i behov av extra stöd under en period i livet. Ofta handlar det om en ung person som är i behov av aktiviteter och att vidga sitt sociala nätverk. Orsakerna varierar men behovet kan till exempel bero på sociala problem, ett beroende eller en livskris. En orsak kan också vara att personen har någon form av funktionsnedsättning.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem som ytterligare en familjemedlem under längre eller kortare tid. Anledningen till att ett barn är i behov av omplacering kan vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Ett barn kan också behöva ett nytt hem på grund sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, behöver placeras i ett hem.

I uppdraget ingår bland annat att ha kontakt med barnets anhöriga, förskola/skola och sjukvård. Ersättning för samtliga uppdrag betalas som arvode och omkostnadsersättning. Kontinuerlig handledning ingår.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om att vara kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem ska du vända dig till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Likaså om din familj är i behov av stöd och ni vill veta mer.

För kontakt på telefon, ring Vaxholms stads växel och be om att bli kopplad till barn- och ungdomsenheten.
Telefonnummer: 08-541 708 00

Du kan också kontakta oss via e-post: sociala@vaxholm.se