Artikeln publicerades 17 november 2017

Tidplan för utbyggnad av vatten och avlopp justeras

Vaxholms VA-plan från 2014 ska justeras.

På kommunfullmäktige i november togs beslut om en ny tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i kommunen. Under nästa år ska fler delar av planen ses över.

Bland annat handlar det om att tydliggöra hur utbyggnad i olika områden kan finansieras och hur det bedöms påverka VA-taxan men också att säkerställa att planen är tillgänglig och lätt att förstå för Vaxholmsborna.

Här hittar du mer information om hur tidplanen påverkar just ditt område