Artikeln publicerades 25 november 2021

Tyck till om detaljplan för Prästgården senast 8/12

Just nu pågår samråd kring ett förslag till detaljplan för Prästgården (Vega 9), Dp 425, Vaxholms stad. Välkommen att delta och skicka in dina synpunkter till planenheten senast 8 december.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att kunna bygga cirka 35 lägenheter i form av ett flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge mitt i Vaxöns stadskärna. Upplåtelseform för bostäderna föreslås vara hyresrätter i form av ett kollektivboende för seniorer.

Nuvarande siktlinjer mellan prästgården och kyrkan bevaras. Den nya byggnaden anpassas efter bebyggelsen vid Hamngatan och skjuts in från Torggatan för att minska påverkan på närliggande byggnadsminnet (Löwenströmska trädgården). Den nya byggnaden placeras även med ett visst avstånd från fastigheten Vega 11 med hänsyn till träd inne på Löwenströmska trädgården. Med materialval och färgsättning anpassas ny bebyggelse efter omgivande och bryter av mot befintlig Prästgård. Befintlig Prästgård bevaras och används som gemensam samlingslokal för kollektivboendet. Befintliga bodar bevaras och flyttas till ny plats inom planområdet. Två gamla träd längs med Hamngatan skyddas med fällningsförbud.

Skicka in dina synpunkter

Samrådet pågår under tiden 17 november–8 december 2021.

Du kan delta i granskningen genom att skicka dina synpunkter till planenheten, plan@vaxholm.se senast den 8 december 2021.

Samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter på förslaget genomfördes ett digitalt samrådsmöte via teams 30 november 2021.

 

Mer information:

Du hittar allt om planarbetet här: Vaxholm.se, Prästgården (Vega 9), Dp 425

Under samrådstiden visas handlingarna också på Vaxholms stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, och i kommunhusets reception, Eriksövägen 27.