Artikeln publicerades 14 december 2016

Tyck till om tävlingsförslagen för Norrberget

Nu är det klart att allmänheten bjuds in att tycka till om förslagen i den pågående markanvisningstävlingen.

Markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget pågår för fullt. Den 1 februari ska de fem företag som gått vidare presentera sina förslag på byggnader för bostäder, placering av förskola, parkeringsplatser, utformning av utemiljöer och gemensamma utrymmen.

Vaxholmsbor välkomnas att lämna synpunkter på förslagen

Tävlingsförslagen ställs ut för allmänheten den 3-19 februari på rådhuset och på Vaxholms stads webbplats. Under utställningsperioden kommer det gå att lämna synpunkter på förslagen via ett formulär, både digitalt på www.vaxholm.se och via färdigtryckta formulär i rådhuset. Synpunkterna sammanställs sedan och kommer, tillsammans med övriga bedömningskriterier, att ligga till grund för bedömningen av förslagen.

Utställningen omfattar arkitektskisser och bilder på hur bebyggelsen skulle kunna se ut samt kort information om respektive förslag. Det kommer inte att framgå vilket företag som står bakom vilket förslag, då tävlingsförslagen är anonymiserade.

Information om utställningen kommer bland annat att gå ut via pressmeddelande, annonser i lokalpress, information på Vaxholms stads webbplats samt affischering på kommunens anslagstavlor.

Så utses vinnaren

Markanvisningstävlingen avslutas i mars 2017 då tävlingens bedömningsgrupp, bestående av kommunstyrelsens planeringsutskotts medlemmar samt Vaxholms stads stadsbyggnadschef och planchef, föreslår kommunstyrelsen att besluta om det vinnande förslaget. Förutom sammanställningen av allmänhetens synpunkter beaktas följande vid bedömningen;

  • projektets arkitektoniska kvalitet
  • projektets prisnivå
  • projektets anpassning till Norrbergets miljö och kulturhistoriska förutsättningar som en del av Vaxholms stad
  • metod för och utfall av miljöcertifiering
  • energieffektivitet och klimatsmart byggande
  • metod för och utformning av omhändertagande av dagvatten
  • metod för avfallshantering och möjligheterna till källsortering.

Mer information om projekt Norrberget hittar du här

Mer information om markanvisningstävlingen hittar du här