Artikeln publicerades 14 oktober 2020

Tyck till om Vaxholms kajer

Just nu pågår arbetet med att planera den omfattande renovering som behöver göras på kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön. Hur vill du att kajerna ska utvecklas? Välkommen med dina åsikter.

Inför planeringen av kajernas renovering vill Vaxholm stad gärna ta del av dina tankar och idéer. Vad skulle du vilja se mer av? Är det någonting som saknas idag?

Ta chansen och dela med dig av dina åsikter. Skicka dina tankar och förslag via e-post till: tekniska@vaxholm.se.

Märk gärna mejlet med ”Vaxholms kajer 2020”.

Du kan också hämta broschyren Vaxholms kajer 2020 på stadsbiblioteket, i rådhuset eller i kommunhuset där du kan skriva ner dina synpunkter och lämna in dem.

Vi behöver dina synpunkter senast 30 november.

Behöver renoveras

Kajerna byggdes 1968, med en förväntad livslängd på 50 år. De senaste åren har återkommande sättningar i marken på närliggande gator visat på ett behov av renovering.

Vaxholms stad har låtit utföra en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen till Cronhamnsplan. Undersökningen ger en bild över kajernas nuvarande skick och ligger till grund för fortsatt projektering och renovering.