Artikeln publicerades 5 februari 2021

Vaxholm har ansökt om stöd till kajrenoveringen

Som en del i den kommande kajrenoveringen och ett led i Vaxholms stads satsning på hållbara resor har staden nu ansökt om maximalt över 185 miljoner kronor i stöd hos Trafikverket – så kallat stadsmiljöavtal.

Under hösten 2021 inleds kajrenoveringen från Cronhamnsplan till Västerhamnen. Arbetet kommer att pågår under flera år och planeras vara besiktigat och klart våren 2026. Totalt beräknas renoveringen kosta 381 miljoner kronor.

För att finansiera byggprojektet har Vaxholms stad nu skickat in en ansökan om stöd från Trafikverket. Maximalt kan Vaxholms stad få 185 750 000 kronor från Trafikverket i ett så kallat stadsmiljöavtal.

Syftet med ett stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer så att fler ska kunna resa med kollektivtrafik eller cykel. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”.

Ansökan från Vaxholms stad handlar till största delen om att bygga om Replipunkt Vaxholm, det vill säga kajområdet i centrum, så att det ska kunna fortsätta att vara en knutpunkt både för cykel, buss och båt. Renoveringen ska ge bättre tillgänglighet och ökad kapacitet i kollektivtrafiken för att kunna möta en växande befolkning och fler besökare.

Förutsättningen för få Trafikverkets stöd är att Vaxholms stad förutom kajrenoveringen också genomför en rad motprestationer i andra delar av Vaxholm. Det handlar till exempel om att ta fram detaljplaner för att kunna bygga flerbostadshus, ta fram en trafikstrategi, förbättra gång- och cykelvägar och att bygga fler cykelparkeringar centralt i Vaxholm.

I juni väntas besked från Trafikverket om Vaxholms stad får stödet.

Flygbild karta över Vaxholms kajområde