Artikeln publicerades 5 december 2018

Vaxholmsbor har nära till skyddad natur

Statistik från SCB visar att Vaxholmsborna i genomsnitt har 1 600 meter till skyddad natur. Det är 300 meter närmare än genomsnittet i Stockholms län och 1 200 meter närmare än rikssnittet.

SCB:s beräkning bygger på avståndet till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden. I Vaxholm finns flera skyddade områden, bland annat naturreservaten Bogesundslandet och Kullö naturreservat. På Bogesundslandet finns även ett Natura 2000-område, Dammstakärret, som valts ut med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv.

Sammanlagt består 40,8 procent av Vaxholms areal av skyddad natur, vilket placerar Vaxholm på femte plats bland landets kommuner när det gäller andel skyddad natur.

-Genom att skydda värdefull natur värnas inte bara den biologiska mångfalden utan även allmänhetens tillgång till rekreationsområden, säger Isabelle Eriksson, kommunekolog i Vaxholms stad.

Se statistik från SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om naturområden i Vaxholm

För mer information, vänligen kontakta:
Isabelle Eriksson, kommunekolog Vaxholms stad

E-post: isabelle.eriksson@vaxholm.se
Telefon: 08-541 709 35