Artikeln publicerades 10 april 2024

Vaxholms stad vill utöka hesa Fredrik

Hörde du ”hesa Fredrik” första måndagen i mars? En gång i kvartalet testas ljudsignalen VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Vaxholms stad ansökte redan 2022 hos MSB, myndigheten för skydd och beredskap, för att få fler ljudsändare i Vaxholm och väntar ännu på svar.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, sprids på flera olika sätt i händelse av allvarliga händelser. Det kan också användas som beredskaps- och flyglarm för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Förutom information via radio och massmedier sänds också varnande ljudsignaler via ljudsändare.

Det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för ljudsändarna. Första måndagen i varje månad testas ljudsändarna för att kontrollera att de fungerar. Signalen kallas ibland för ”hesa Fredrik”.

I Vaxholm finns idag fyra ljudsändare, alla placerade på Vaxö.

Vaxholms stad ansökte 2022 om fler ljudsändare. Vaxholms stads föreslår ytterligare 8 ljudsändare spridda över kommunen. Platserna som föreslås är prioriterade utifrån Vaxholms geografi, var människor bor och hörbarhet över vatten.

– Genom de tre första platserna vi föreslagit skulle signalen kunna nå cirka 50 procent av alla invånare och täcka väsentlig större yta av bebyggelse jämfört med nuvarande täckningsområde, säger Vaxholms stads säkerhetschef Alexander Delis.

MSB har ännu inte behandlat ärendet. När behandlats kan det dröja ytterligare något år innan godkända ljudsändare är installerade.

Om du hör hesa Fredrik

VMA testas klockan 15.00 första måndagen i månaden var tredje månad.

Om du hör en utomhusvarningssignal vid andra tider ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på tv eller text-tv.
  • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Mer information

Läs mer om VMA här: Vaxholm.se, Information vid kris.