Information vid kris

Att veta vad som händer i en krissituation kan i många fall ha stor betydelse för hur du klarar av att hantera en krissituation.

I en krissituation är information viktig för att få en överblick över händelsen och arbetet som olika aktörer gör för att hantera situationen samt veta vilka åtgärder du som invårnare kan göra. Du som verkar i kommunen ska känna att du får den kunskap du behöver du behöver om en kris inkräffar.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) - Hesa Fredrik

Vid en oönskad händelse kan det bli viktigt att snabbt ge allmänheten pålitlig information. Varningssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan endast användas av särskilda aktörer. VMA används för att varna vid allvarliga händelser.

VMA-systemet kan också användas som beredskas- och flyglarm för att varna allmänheten för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

VMA kan skickas ut till allmänheten via flera kanaler:

 • Utomhusvarningssystemet, Hesa Fredrik.
 • Sveriges radio P4
 • Sveriges Television (SVT)
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • Det finns också möjlighet att skicka varningen via sms.

VMA testas kl 15.00 första måndagen i månaden vart tredje månad.

Om du hör en utomhusvarningssignal vid andra tider ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på tv eller text-tv.
 • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
 • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

 

Så låter de olika signalerna

 • Hesa Fredrik: 7 sekunder signal med 14 sekunders uppehåll. Repeteras 6 gånger.
 • Flyglarm: Ljuder stötvis: 2 sekunder signal med 2 sekunders uppehåll under 1 minut.
 • Beredskapslarm: 30 sekunder med 15 sekunders uppehåll under 5 minuter.
 • Faran över: En lång signal i 30 sekunder.

Krisinformation.se

Du kan följa Krisinformation.se via webb, app eller sociala medier för information vid allvarliga händelser. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och innehåller bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer som till exempel frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Läs mer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer, dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas till 113 13 är avstämd med kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Via 113 13 kan du både få och lämna information om en pågående händelse. Informationsnummer 113 13 är dock inget nummer som ska användas vid akuta behov eller hjälp. Då ska larmnummer 112 användas.

Lilla krisinfo

Lilla krisinfo är en sida för barn och unga och är en del av krisinformation.se och MSB. Lilla krisinfo jobbar för att berätta för barn och unga när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige.

Läs mer på Lilla krisinfos hemsida Länk till annan webbplats.

Kommunens kanaler

Vi ser alltid till att uppdatera Vaxholms webbsida med aktuell krisinformation.

Vaxholms stads startsida