Fyrklövern - Varför unga mår som unga gör

En ny studie bland ungdomar i Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm visar att den psykiska ohälsan bland 15-åringarna är starkt kopplad till upplevd stress. Det handlar om stress i skolmiljön, social status och även press från föräldrar.

Omslagsbild till undersökningen om ungas psykiska hälsa, en ungdom med ryggsäck fotograferad bakifrån som hoppar högt på en grusväg kantad av stora granar.

En enkät- och intervjustudie bland ungdomar i årskurs 9 i Vaxholm, Danderyd, Vallentuna och Täby av Håkan Leifman och Anna Wärngård.