Gällande detaljplaner

Stora delar av tätbebyggda områden i kommunen är detaljplanerade. Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan. Äldre planer kan ibland vara ersatta i vissa delar.

För information om vilken detaljplan som gäller för ett område, titta på Vaxholmskartan där du kan söka på detaljplanens namn eller nummer.

Sök detaljplaner med hjälp av Vaxholmskartan Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor om en fastighet eller om innehållet i planerna, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på Vaxholms stad. Du når oss via växeln.

Telefonnummer: 08-541 708 00