Nattvandring

Engagerade föräldrar och vuxna – kom med oss och nattvandra för våra barn och ungdomar!

Vad innebär det att nattvandra under sommaren?

Som nattvandrare är du en extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i ungas närmiljö. Att nattvandra är också ett sätt att lära känna ungdomarna i Vaxholm och få större insikt i hur det är i vår kommun.

Vad innebär uppdraget?

Uppdraget innebär att fyra vuxna över 18 år nattvandrar i Vaxholms kommun på kvällstid, vanligtvis fredag eller lördag men även andra speciella högtidsdatum kan förekomma. Uppstart sker på Storstugans övervåning (Hamngatan 52) klockan 20.30 och vandringen brukar avslutas cirka kl 00.00 eller så länge som behov finns. Innan nattvandrarna går ut finns viktigt information att läsa igenom för att de ska bli förberedda inför kvällen. Även nattvandringsjackor, klubbor att dela ut, ficklampor med mera finns tillgängligt. Allt detta ligger förberett i konferensrummet på Storstugans övervåning.

Mer information gällande nyckel och kod till entrédörren lämnas ut i samband med att man anmäler sig att nattvandra.

Vid informationsmötet den 15 juni vid Storstugan (Hamngatan 52) kommer vi att gå igenom viktig information och svara på frågor. Där kommer vi också kunna ta emot anmälningar och planera in nattvandringsdatum. På plats finns då Ungdomsstödet och Janne Lundholm från Nattvandring.nu. För att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi att hålla mötet utomhus och vid dåligt väder håller vi mötet digitalt via teamslänk.

De som vill närvara mailar då till ungdomsstodet@vaxholm.se så skickar vi en videolänk via teams.

Vem kan söka bidraget?

För att få ett bidrag krävs att det är minst fyra vuxna över 18 år som genomför en nattvandring. Gruppen får då 1000kr som exempelvis kan gå till en förening eller klasskassa.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är på 1000kr per tillfälle och grupp.

Hur anmäler vi intresse?

Om ni är intresserade av att nattvandra under sommaren 2022 så anmäler ni ert intresse samt namn och nummer till en kontaktperson till ungdomsstodet@vaxholm.se.

Praktisk information

Informationsmöte med praktisk information sker 5 april 2022 i Konängsskolan. Anmäl ditt intresse att närvara via e-post: ungdomsstodet@vaxholm.se.

Under varje nattvandring tilldelas ni jackor från nattvandring.nu. Jackor samt karta med platser och annan viktig information och material finns på Storstugans övervåning på Hamngatan 52. När ni anmält er att nattvandra och fått ett datum för just ert nattvandringstillfälle kommer ni också få mer information om var nyckel och kod till Storstugan hämtas och återlämnas.

Vad gör kommunen för att ungdomar ska kunna känna sig trygga?

På tisdags- och torsdags- och fredagskvällar kommer kommunens fritidsverksamhet ha aktiviteter för alla ungdomar som har slutat åk 6 och uppåt. Fältarbetarna dvs Ungdomsstödet finns ute och rör sig bland ungdomarna i offentliga ungdomsmiljöer. Ungdomsstödet arbetar förebyggande och uppsökande med syfte att skapa trygghet och vara ett stöd för ungdomar. Även nattvandrare rör sig ute, främst under fredag- och lördagskvällar.

Kontaktinformation

Just nu behövs fler som anmäler sig till sommarens nattvandringar.

Anmälan görs via e-post: ungdomsstodet@vaxholm.se