Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen kan ge råd om hur du kan använda energi på ett effektivare sätt. Det är en kostnadsfri och opartisk service som är öppen för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och andra föreningar.

Vi i Vaxholms stad samarbetar inom Stockholmsregionen och med våra grannkommuner. Verksamheten finansieras av statliga bidrag från Energimyndigheten.

Hos energi- och klimatrådgivningen kan du få råd om:

  • att minska energianvändningen i bostäder, fritidshus och lokaler
  • uppvärmningsalternativ
  • solceller
  • laddstolpar och elbilar
  • val av fönster, isolering och belysning
  • bidrag och stöd

Mera tips för dig som fastighetsägare

Du kan besöka den regionla Energi- och klimatrådgivningens webbplats för att få enkla, smarta tips om hur du kan spara energi, både i hemmet, på företaget eller i föreningen.

Nu finns ett nytt bidrag för energiåtgärder i småhus

Bidraget ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet i småhus. Det kan vara att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärmen. Det kan också vara isolerande åtgärder på väggar, tak och fönster. Själva ansökan gör du i en e-tjänst hos Boverket. Länk till annan webbplats. Ansökan handläggs av Länstyrelsen som också tar beslut och svarar på frågor.

Du kan även ta hjälp av en energi- och klimatrådgivare om du har frågor om bidraget.

Energi och klimatrådgivningen logo

Kontaktinformation

Energirådgivningen
Telefonnummer: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

Energi- och klimatrådgivare i Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna och Vaxholm
Anders Fjellborg och Hans Holm
E-post: energiradgivningen@osteraker.se 

Anna Westerlund
E-post: ekr.stockholmnordost@taby.se

Boka tid för rådgivning direkt via e-tjänst: https://service.taby.se/ekr Länk till annan webbplats.