Artikeln publicerades 8 december 2020

Sänkta hastigheter på väg 274

Från och med 1 december har trafikverket ändrat hastighetsbegränsningarna längs väg 274 i Österåkers kommun. Syftet är att öka trafiksäkerheten och att övergå till europeiska standard.

Enligt de nya föreskrifterna har maxhastigheten på väg 274 ändrats från 90, till 80 kilometer i timmen. På en 300 meter lång sträcka väster och öster om avfarten till väg 936, vid Östra Ryds kyrka, har maxhastigheten sänkts från 70 till 60 kilometer i timmen.

Syftet är att anpassa hastighetsbegränsningarna så att de bidrar till en mer trafiksäker miljö, samt att övergå till en europeisk standard.