Artikeln publicerades 16 februari 2021

Tomgångskörning max 1 minut

I Vaxholms stad råder förbud mot att ha bilmotorn på tomgång i mer än en minut. Det är alltså inte tillåtet att låta motorn stå på för att värma upp bilen eller att låta motorn vara igång medan man lämnar in återvinningen.

Enda undantaget från tomgångsregeln gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning, till exempel sopbilar.

Bestämmelserna om tomgångskörning finns i de lokala föreskrifterna för att skydda miljön och människors hälsa.