Artikeln publicerades 27 september 2021

Provborrningar i stenmurskajen

Mellan den 18-22 oktober kommer provborrningar att ske på land och i vattnet längs stenmurskajen i Västerhamnen.

Under tiden för borrningarna kommer gångtrafik att ledas om till motsatt sida av gatan. Trafik på land kommer att dirigeras om. Viss lastning och lossning sker tidvis på Shelltomtens parkering. Vid dessa tillfällen stängs ett mindre antal parkeringsplatser av.

Även båttrafiken påverkas då framkomligheten i gästhamnen blir något begränsad.

Borrningarna medför ett visst buller under utförandet.