Artikeln publicerades 28 september 2021

Markundersökningar vid Engarns vägskäl

Under perioden 4–22 oktober undersöks marken och vägen längs väg 274 nordväst om korsningen vid Engarns vägskäl av Trafikverkets entreprenör. Undersökningen är en del i förberedelserna inför att korsningen mellan väg 274 och Resarövägen byggs om.

Fältstudierna görs bland annat för att få kunskap om vägens uppbyggnad och innehåll. Undersökningarna kommer att utföras både med maskin och för hand i jord och berg i anslutning till befintlig väg 274, främst på den nordvästra sidan om vägen.

Personal i varselkläder med text Bjerking kommer tidvis att finnas i området vid vägkorsningen vid aktuella arbeten.

För att minska påverkan på trafiken behöver arbetena utföras nattetid och kan därför upplevas som störande. Vi hoppas på förståelse från närboende.

Undersökningarna sker punktvis under perioden 4–22 oktober.