Artikeln publicerades 28 oktober 2021

Hål i kajen lagas provisoriskt

Vid en inspektion av Vaxholms kajer har flera hål i upptäckts i markytan. Hålen lagas nu provisoriskt i väntan på kajrenoveringen. Arbetet kan leda till att vissa delar av området behöver stängas.

Tre av de upptäckta hålen kommer att lagas provisoriskt.

Just nu är också två områden avstängda av säkerhetsskäl vid Cronudden och vid kajplats 5 på grund av hål som inte går att laga. Det beror på att det också är hål i sponten under, vilket gör att fyllnadsmaterialet rinner ut i vattnet.

Mer information:

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se