Artikeln publicerades 7 december 2021

Granar avverkas på Kullön

Efter ett utbrott av den lilla skalbaggen granbarkborre på Kullön behöver ett större antal granar avverkas. Arbetet kommer att pågå under de närmsta veckorna och syftet är att minska risken för spridning.

Granbarkborren finns naturligt i skogarna i Vaxholm och runtom i Sverige men med de senaste årens torka har den ökat mer eller mindre explosionsartat.

Granbarkborren skadar granarna så att de dör och kan falla och skada folk eller egendom. För skogsägare kan den vara förödande eftersom den kan slå ut stora delar av bestånden. Genom att avverka granarna och forsla bort träden minskas problemet.

granskog

Ett allt vanligare problem

I takt med varmare klimat blir granbarkborre och andra skadeangrepp allt vanligare.

Granar som är utsatta för torkstress är mer mottagliga för skalbaggens angrepp och de varma somrarna har dessutom gjort att barkborrarna kunnat svärma fler gånger under säsongen istället för bara en gång. Längre söderut i Europa är angrepp till följd av flertal svärmningar vanligare.

Bild över avverkningsområde på Kullön

Kartan visar området på Kullön där avverkning görs.