Artikeln publicerades 11 februari 2022

Ny busshålplats planeras på shelltomten

I och med att bussarna inte längre kan vända vid Söderhamnsplan i centrala Vaxholm så sker avstigning nu istället vid Officersparken. Så snart tjälen gått ur marken och vädret är stabilt kommer nya hållplatser och gångbanor att byggas vid den gamla shelltomten vid gästhamnen för att underlätta för bussresenärer.

I den ursprungliga planen för kajrenoveringen skulle busshållplatsen vid Söderhamnsplan ha flyttats under våren 2023. Men vägen och stenmuren längs kajen ville tyvärr annorlunda och av säkerhetsskäl stängdes ett område vid gästhamnen av akut under hösten 2021.

Vägen är nu öppen igen för trafik, men busstrafiken är fortfarande avstängd på vägsträckan och bussarna vänder vid shelltomten. Eftersom åtgärden med bussvändslinga gjordes akut var inte alla förberedelser på plats när busstrafiken lades om. Nu under vintern är det dessutom tyvärr olämpligt att bygga på grund av tjäle i marken.

Men så snart våren kommer och vädret är stabilt kommer två nya hållplatser med gångbanor att byggas för avstigning på Shelltomten.

Övrig yta på shelltomten kommer att användas till mellanlagring av material vid rivningsarbete för kajen. Rivningsarbetet börjar i mindre skala under våren men mer omfattande till hösten.

Just nu planeras ingen bilparkering på shelltomten.

Mer information

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se