Artikeln publicerades 21 februari 2022

Geotekniska undersökningar under våren

Måndag 28 februari inleds arbete med geotekniska undersökningar i Blynäs, på Kullön, I Engarn och Killingeviken. Arbetet är förberedelser inför att Vaxholm ska anslutas till det kommande nya avloppsreningsverket i Margretelund i Österåker. Borrningarna kan innebära buller för närboende.

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till det nya avloppsreningsverket som byggs i Margretelund i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt vatten- och avloppssystem, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer.

Roslagsvatten kallar projektet VÖS, Vaxholms överföringssystem, och projektet genomförs i flera etapper fram till 2026.

Under 2022 pågår detaljprojektering. Med start 28 februari kommer entreprenören Tyréns att göra mätningar och geotekniska undersökningar i området.

Undersökningarna innebär att borrning på platser i anslutning till och på Blynäs, Kullön, Engarn och Killingeviken. För dig som är närboende kan arbetet medföra vissa störningar, vi är tacksamma för förståelse kring detta.