Artikeln publicerades 31 mars 2022

Grusdammet binds vid gästhamnen

Under vecka 13 har grusvägen längs med gästhamnen behandlats med dammbindande medel för att minska mängden damm som trafiken rör upp.

Dammbindning pågår längs gatan i Västerhamnen.

Vanligtvis sker dammbindning på stadens grusvägar i juni men i detta fall har en extra åtgärd gjorts för att snabbt minska dammet från grusvägen i centrala Vaxholm.

Dammbindningen görs genom att lignin, ett naturligt miljögodkänt bindemedel från träfiber i granar, sprids ut för att binda dammpartiklarna i grusvägen. Den dammbindande effekten uppnås direkt.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se