Artikeln publicerades 20 april 2022

Repslagaregatan renoveras

Vaxholms stad har nyligen byggt om Rådhusgatan och Kapellgatan och nu har turen kommit till Repslagaregatan och Repslagaregränd nära Västerhamnen. Förutom renoverad vägbana blir det också ny belysning, bättre framkomlighet och bättre trafiksäkerhet.

Renoveringsarbetena på Repslagaregatan och Repslagaregränd görs främst för att förbättra gatornas skick och för att de ska passa bättre in i stadens gestaltning. Bland annat kommer hinder för oskyddade trafikanter byggas bort och nya belysningspunkter sättas upp. Dagvattenhanteringen förbättras också med mer genomsläppliga material och nya rännstensbrunnar.

Vaxholms stad planerar även nya utsmyckningar på gatan till exempel granitmarkstenar och nya planteringar.

Under byggtiden kommer parkeringarna längs gatan att vara avstängda och vi ber om tålamod med eventuella trafikstörningar och buller.

Enligt planen ska arbetet vara färdigt före midsommar.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se