Artikeln publicerades 7 juni 2022

Dagvattensystem undersöks

Roslagsvatten inventerar just nu dagvattenanslutningar till kommunens olika ledningar. Arbetet börjar i ett område i centrala Vaxholm från och med 7 juni och cirka två veckor. I undersökningen används bland annat ”teaterrök” och vattnet färgas med ofarlig färg.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Hamngatan, Kapellgatan, Rådmansgatan, Hotellgränd, Tullhusgränd och Kaptensgatan.

Berörda fastigheter har fått information i brevlådan.

Minskad risk för översvämning

Syftet med inventeringen är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten innebär en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för att källare översvämmas.

Under inventeringen används så kallad teaterrök som är helt ofarlig. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sedan upp genom stuprör och brunnar.

Skulle röken komma in i fastigheten, är det bara att vädra ut. För att undvika att rök kommer in i byggnaden – fyll på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage.

Färgat vatten kommer också att användas för att se hur vattnet leds vidare i våra ledningar. Färgen är även den ofarlig.

flygfoto med undersökningsområdet inringat