Artikeln publicerades 12 juli 2022

Förbättrad trafiksäkerhet vid Söderfjärdsskolan

Som en del av flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Söderfjärdsskolan flyttas nu personalparkeringen från skolgården.

Den nya parkeringen anläggs på den mark som tidigare använts till förskolan Båtens tillfälliga lokaler. Flytten innebär färre bilar som trafikerar skolgården och ger en tryggare utemiljö för elever och personal. Arbetet är påbörjat och kommer att pågå under sommaren.

Sedan tidigare har en ny in- och utfart för transporter till skolan anlagts. Skolgården har också försetts med fler cykelställ.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.