Artikeln publicerades 28 juli 2022

Varför sprids lignin på grusvägarna?

För att minska obehag från damm på de grusvägar och grusytor som Vaxholms stad ansvarar för utför Vaxholms stads entreprenörer dammbindning. Det görs med lignin. Läs mer om vad ligning är.

Varför sprids lignin på grusvägarna?

Under sommarmånaderna torkar marken ut och likaså vägarna i Vaxholms stad. Trafiken sliter upp dammpartiklar som vinden och regnen bär med sig bort, vilket inte är önskvärt vare sig för vägens konstruktion eller för de oskyddade trafikanterna. Därför väljer Vaxholms stad att dammbinda grusvägarna för att minska spridningen av det oönskade dammet.

Vad är lignin?

Lignin, eller lignosulfonat som det står på innehållsförteckningen, är ett miljövänligt dammbindningsmedel som utvinns från naturen. Lignin består av det naturliga bindemedlet från växtceller vilket ger det tekniska egenskaper för att dammbinda vägar. Eftersom det är naturligt så är det helt nedbrytbart i miljön.

Förutom att spridas på vägar används lignin som råvara till vanillin och som bindemedel i djurfoder. Man känner igen lignin som en brun vätska med svag karakteristisk doft.

Varför väljs lignin?

Alternativet är att dammbinda med salt, till exempel magnesiumsalt eller kalciumsalt. Salter orsakar skada på miljön i för höga koncentrationer, gör ont i tassarna på djur och orsakar korrosion på stolpar och bilar.

Lignin är det miljövänliga alternativet som när det bryts ner blir en naturlig del av kretsloppet. Lignin gör inte heller ont på djuren.

Är lignin farligt? Ger det bestående fläckar?

Ligning är inte farligt. Det är vattenlösligt och tvättas enkelt bort med varmvatten om man fått stänk på skor, kläder eller hus.

Bild på ett större vägfordon som jobbar med att dammbinda vägar i Vaxholm.

Bild från vårens arbete med dammbindning på de grusade vägarna i centrala Vaxholm.