Artikeln publicerades 2 september 2022

Dagvattenhantering förbättras i centrala Vaxholm

Måndagen den 5 september påbörjar Roslagsvatten arbetet med att förbättra och förnya dagvattenhanteringen längs med Timmermansvägen, delar av Soldatgatan, Kungsgatan och Vasavägen.

För att förbättra hanteringen av dagvatten vid regn, och därmed minska risken för översvämningar, kommer Roslagsvatten att anlägga en ny dagvattenledning i Timmermansvägen. Från korsningen Soldatgatan/Timmermansvägen till Kungsgatan.

Utöver det ska den befintliga dagvattenledningen i Kungsgatan byggas ut och ett dagvattenmagasin anläggas under parkeringen öster om infarten till Vasavägen.

Arbetet kommer att ske i etapper. För den första etappen, som berör korsningen Soldatgatan/Timmermansvägen, påbörjas arbetet måndagen den 5 september.

Projektet väntas vara klart under det andra kvartalet 2023.