Artikeln publicerades 19 september 2022

Underhållsarbete vid Eriksömaren

Under vecka 38 sker underhåll av Eriksömaren. Vattennivån höjs tillfälligt för att möjliggöra gallring av vass och kaveldun.

Eriksömaren fungerar som en slags vattenrenare. Ett biologisk filter av dagvatten. När förorenat dagvatten rinner genom maren sedimenteras ämnen och partiklar och växterna tar upp kväve och fosfor. Våtmarken är ett viktigt tillhåll för fåglar, grodor, salamandrar och fuktälskande växter.

Återkommande rensning av kaveldun och vass görs för att upprätthålla effekten av vattenreningen samt bibehålla en bra miljön för naturlivet kring maren.

2019 gjordes en större restaurering av Eriksömaren med stöd av Hav- och vattenmyndigheten samt Naturskyddsföreningen. Arbetet som sker nu är en del av det underhåll som behövs för att bibehålla våtmarkens funktion.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.