Artikeln publicerades 20 februari 2023

Kastanj vid Roddarhuset sågas ned

Ett kastanjeträd intill Roddarhuset på Vaxön kommer att behöva tas ned. Anledningen är att trädets rotsystem växer in i Roddarhusets avlopp och att grenar faller ner på byggnadens tak.

Kastanjeträd framför Roddarhuset i Vaxholm.


Vaxholms stad äger parkmarken som trädet står på och har fått tillstånd från Länsstyrelsen att fälla trädet.

Bygglovsenheten har meddelat att trädfällningen inte kräver något marklov.

Enligt nuvarande planering kommer trädet att tas ned under mars månad.


Mer information

För frågor kontakta tekniska enhetens fastighetsavdelning, e-post fastighet@vaxholm.se.