Artikeln publicerades 20 februari 2023

Rådhusets renovering fortsätter

Alltsedan i höstas pågår renoveringsarbete i Vaxholms rådhus. Det är främst de yttre delarna som rustas upp – taket, fasaden och fönstren. Enligt planen kommer arbetet att vara klart i augusti.

Många av fönstren i rådhuset är urtagna och transporterade till verkstad för renovering. Klocktornet är nedmonterat och just nu knackas gammal puts ned från fasaden. Därefter ska huset få ny puts och plåttaket kommer att renoveras.

Arbetet kan påverka de som arbetar eller hyr konferensrum i rådhuset genom uppsatta byggställningar, oljud och övertäckta fönster.

Parkeringsplatser kring huset kan också komma att påverkas.

Vi hoppas på överseende med eventuella störningar.

Enligt nuvarande planer beräknas rådhuset stå helt klart i slutet av augusti 2023.

Mer information

För frågor kontakta exploateringsenheten, e-post exploatering@vaxholm.se.