Artikeln publicerades 12 juni 2023

Ombyggnation av Tallarövägen och Granstigen

Vecka 24 påbörjas arbetet med ombyggnationen av Tallarövägen och Granstigen i Vaxholm. Korsningen mellan Tallarövägen och Granstigen görs mer säker och Granstigen byggs om till lågfartsgata.

Vi ber boende och allmänhet om tålamod och visad hänsyn vid arbetsplatsen. Vägen stängs inte av för trafik men dagtid är det mycket begränsad framkomlighet. För att en bil ska kunna passera, medan det grävs i gatan, behöver man vänta på att maskinerna kan flytta på sig och en körplåt kan läggas ut. Om du har möjlighet rekommenderar vi att dagtid parkera nedanför Tallarövägen och gå till och från bostaden. Genom att göra det hjälper du oss att få arbetet med ombyggnationen att bli klar snabbare.

I samband med ombyggnationen kommer gamla belysningskablar och gamla fundament att bytas ut och nya beteckningar på brunnar i gatan ordnas. Arbetet avslutas med att den gamla slitna asfalten byts mot ny jämn beläggning. Datum för asfaltering kommuniceras senare.

Arbetet sätter igång vecka 24 och pausar sedan under semesterveckorna och sätter igång igen vecka 32.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.