Artikeln publicerades 13 september 2023

Byggarbete vid Vaxö skola

Efter en tidigare försening är arbetet nu igång med att med att bygga nya skolsalar på Vaxö skola. Vi hoppas på förståelse för eventuella störningar under arbetet.

Under det närmsta året ska Vaxö skola få fler och bättre undervisningssalar. Bland annat byggs en ny skolbyggnad istället för de paviljonger som använts hittills. Enligt planen byggs tre nya lärosalar; en musiksal och två slöjdsalar.

Byggbodar är redan på plats och en del av skolgården har stängts av för arbetet.

Arborister har förberett för bygget genom att ta bort ett sjukt träd och beskära trädgrenar som riskerade att nå den nya byggnaden. Den gamla kompletteringsbyggnaden på skolgården är riven.

Under vecka 37 inleds markarbeten för att förbereda platsen för bygget.

medan arbetet pågår kan elever, personal och boende i området påverkas av tunga transporter, buller och avstängning av en del av skolgården.

Vi hoppas på förståelse för eventuella störningar.

Leveranser till skolan kommer att ske via Lägergatan medan trafik till och från bygget sker via Soldatgatan.

Arbetet planeras vara klart till skolstarten hösten 2024.

Kontaktinformation

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: vaxoskolaexplo@vaxholm.se.