Artikeln publicerades 15 september 2023

Underhåll vid Campus Vaxholm

Under vecka 37–38 pågår utvändigt underhållsarbete av fasaden

Ytskiktet på fasaden åtgärdas och i samband med det byts fönsterblecken ut. Renovering av takfönster på terassen genomförs också. För att fönstertvätt ska kunna ske på ett säkert sätt installeras även fallskydd vid gymmets fönster.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av vecka 38.

Mer information

Vid frågor kontakta tekniska enheten, e-post: fastighet@vaxholm.se.