Artikeln publicerades 18 september 2023

Förlängt ledningsarbete på Rindö

E.ON genomför ledningsarbeten längs med Rindövägen och den intilliggande gång- och cykelvägen vid Rindö Centrum. Arbetet består i att schakta och förlägga el-ledningar.

Initialt var planen att arbetet skulle vara klart till den 14 september. Arbetet har tidigare förlängts på grund av oväntat mycket sprängsten och omärkta rör i marken, nu har entreprenören även hittat en äldre brunn med tillhörande ledningar och arbetet har pausats i väntan på att reda ut vad för installation det rör sig om. I nuläget går det inte att säga hur mycket detta påverkar tidsplanen men informationen på hemsidan uppdateras så snart som möjligt.

Under arbetet hänvisas gående till andra passager och tillfälliga övergångsställen som har skapats på platsen.

Utförande entreprenör är KP Elmontage AB

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta i första hand KP Elmontage AB via telefon 073-365 65 56 alternativt via e-post: robert.segeblad@kpelmontage.se