Artikeln publicerades 8 november 2023

Båtrampen vid Estlandskajen åter öppen

Båtrampen vid Estlandskajen på Vaxön är nu åter öppen för allmänhet. Det återstår en del markarbete framför båtrampen som i dagsläget inte går att genomföra på grund av vädret och vattennivån.

Så snart vädret tillåter kommer arbetet att slutföras.

Tänk på att alltid iaktta försiktighet vid användning av båtrampen, precis som tidigare används rampen under eget ansvar.