Artikeln publicerades 22 mars 2024

Skogsgallring Bogesund vecka 13

Vi har nu genomfört skogsvårdsinsatser på Vaxön och Resarö. Nästa steg är att genomföra en gallring på Bogesund.

Under vecka 13 kommer skogsgallring påbörjas intill golfbanan på Bogesund. Gallringen sker för att främja föryngring och för att friställa skyddsvärda träd.