Artikeln publicerades 22 mars 2024

Vårens sandsopning är igång

Sandsopningen påbörjas i slutet av mars och pågår under april månad. Håll utkik efter informationsskyltar gällande parkering - arbetet underlättas av att bilar inte står i vägen.

Nu när våren är här och snön smält bort ligger halkbekämpningsgruset kvar som en påminnelse om hur halt det var för bara några veckor sedan.

Det går dock inte att plocka upp sanden hur snabbt som helst. Dels måste vi vänta på att risken för minusgrader på nätter försvinner, dels kommer vi inte åt alla platser där bilar står parkerade. Till en början pågår arbetet endast några timmar per dag då minusgraderna på natten gör att vattnet som används för att minimera damm fryser till is på vägarna. Även ihållande regn kan försvåra sandupptagningen. Så snart vädret tillåter intensifieras arbetet.

Centrumområden och stora gator är prioriterade i början, därefter sopas övriga områden. Ordningen bland områdena alterneras över åren så att inget område alltid kommer sist. Då vädret påverkar arbetet går det inte att säga exakt under vilka veckor som respektive område sopas.

Vem gör vad?

I Vaxholms stad finns det många olika väghållare som ansvarar för halkbekämpningen och sandupptagningen på sina vägar.

  • Kommunen: Mantén sköter kommunala gator, vägar, torg och tomtmark.
  • Vägförening, samfällighet & fastighetsägare: sköter sina vägar och områden.
  • Trafikverket: sköter länsväg 274 med trottoarer och huvudvägar på Resarö.

Hur kan jag hjälpa till?
Håll extra utkik efter informationsskyltar när du parkerar bilen i mars och april och respektera parkeringsreglerna.

Felanmälan
Om du upplever att det finns partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas är du välkommen att göra en felanmälan via e-tjänsten ”Skriv till oss”, direktlänk finns på startsidan här på Vaxholms stads webbplats. Du kan också kontakta Tekniska enheten via Vaxholms stads växel, telefon 08-541 708 00. Ange alltid tid, plats och vad det är du felanmäler. Vi välkomnar att du skickar med en bild. Uppge gärna namn, e-postadress och telefonnummer i det fall vi behöver komma i kontakt med dig.