Schaktning vid färjeläget

Under perioden 29 april till 21 juni genomförs grävarbete vid färjeläget på Vaxön.

Grävområde vid färjeläget på Vaxön.

E.On genomför ett grävarbete i anslutning till färjeläget på Vaxön som en förberedelse inför elektrifieringen av vägfärjorna.

Arbetet påbörjas måndag 29 april och planeras vara slutfört senast 21 juni.

Schaktningen kommer att ha en inverkan på gående och eventuellt köytan för bilar som väntar på färja.

Mer information

För mer information eller vid frågor vänligen kontakta utförare Sunaru AB.

Telefonnummer: 070-339 26 37
E-post: peter@sunaru.se