Sugning av rännstensbrunnar 29/4

Ännu ett vårtecken i Vaxholm - sugning av rännstensbrunnar.

Rännstensbrunn klarmarkerad med miljöcertifierad blå sprayfärg.

Under måndag 29 april påbörjas arbetet med att suga rent våra rännstensbrunnar i Vaxholm. Två sugbilar kommer åka runt och lyfta gallret på alla brunnar för att spola och suga rent.

Brunnarna rensas då rent på grus, skräp och fimpar som fastnat under vintern. Sugningen görs för att skräpet inte ska rinna vidare till våra vattendrag eller att brunnarna sätts igen med översvämning som följd.

Det finns omkring 500 stycken rännstensbrunnar i Vaxholms stad så arbetet kommer pågå under några veckor.

Brunnar som är klara markeras med en miljöcertifierad sprayfärg. Årets färg är rosa.