Artikeln publicerades 9 november 2020

Markundersökning på kajen i november

För att utreda underlaget under kajerna i Vaxholm kommer en rad provborrningar att göras i november, på kajen och i vattnet utanför.

Arbetet beräknas börja tisdag 17 november. Totalt kommer Vaxholms stad låta utföra 22 borrprover med en cirka 20 centimeter i diameter. Elva borrprover görs på kajen och ytterligare elva ute i vattnet.

Meningen är att undersöka marken och ta reda på hur underlaget är, till exempel var det finns fast berggrund och om det finns lera. Dessutom kommer flera prover att tas i betongen på kajen för att undersöka materialet. Proverna och utredningen ska sedan ligga till grund för det påbörjade projektet för att planera och renovera Vaxholms kajer.

Arbetet med provborrningarna kommer att pågå i cirka två veckor.

  • Under arbetsperioden kommer cirka tio parkeringsplatser utanför restaurang Magasinet på Cronhamns gata att stängas av för att användas till byggetablering, maskiner, material och fordon. Det kommer fortfarande att gå att köra bil igenom området.
  • Alla båtar mellan kajen och kastellet kommer under perioden att flyttas eller ha förare stand-by för att omedelbart kunna flyttas vid behov.

Borrningen kommer att medföra buller under dagtid. Vi ber om ursäkt för eventuellt obehag och hoppas att detta inte ska störa boende eller företagare i området alltför mycket.

Mer information:

För frågor kontakta projektledare Robert Klingvall, robert.klingvall@vaxholm.se

Läs mer: Planering och renovering av Vaxholms kajer Länk till annan webbplats.