Känner du oro för en äldre person?

Om du misstänker att en äldre person far illa kan du anmäla det till socialförvaltningen på Vaxholms stad. Här hittar du information om hur du går tillväga.

Om du misstänker att en äldre person far illa kan du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.

Du kan anmäla anonymt. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan. Du kan bara få återkoppling om den som berörs samtycker till det.

Vad händer efter anmälan?

Lämnas kontaktuppgifter kan en biståndsbedömare samtala med den enskilde och informera om möjligheten att söka insatser. Om den enskilde avstår att söka insatser från socialtjänsten kan biståndsbedömaren inte inleda en utredning.

Anmälan utanför kontorstid

Om du vill göra en anmölan utanför kontorstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren nordost.

Kontaktinformation

Kontakta socialförvaltningen på Vaxholms stad vid oro för en äldre person.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se