Egenavgifter HVB hem för vård och boende

Här står det vilka avgifter som är för HVB för barn och vuxna.

Här står det vilka egenavgifter inom HVB som finns.

Olika typer av egenavgifter

HVB - Missbruk

Avgift

Egenavgift för vård och behandling, vuxna missbrukare

80 kr/dygn

Stöd och omvårdnadsboende

Vuxna (SoL, LVM, LPT)

Måltider

4 300 kr/mån (143 kr/dygn)

Omvårdnadsavgift

2 575 kr/mån (86 kr/dygn)

Bostadshyra hos vårdgivare *

2 645 kr/mån

HVB, barn (SoL, LVU)

Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder

* I första hand ska den enskilde ha ett eget hyresavtal med vårdgivaren. I de fall den externa vårdgivaren inte tar ut någon hyra från den enskilde tar kommunen ut en så kallad boendeavgift.