Demenssamordnare

Demenssamordnaren utgör en central länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen, och erbjuder stöd till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga.

Demenssamordnaren ger stöd till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Genom samtal, kurser och cirkelverksamhet strävar demenssamordnaren efter att erbjuda brett stöd.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd till personer med demenssjukdom i alla åldrar
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar

Kontaktinformation

Kontakta gärna Vaxholms stads demenssamordare och Silviasyster: