Stöd till nyanlända

Du som nyligen kommit till Sverige erbjuds stöd och hjälp under första tiden i ditt nya hemland.

Vi ser till så att du får någonstans att bo och hjälper dig med första kontakten med olika myndigheter.

Arbetsförmedlingen samordnar insatserna

Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna alla insatser som ska hjälpa dig att på bästa sätt komma in i det svenska samhället. Som nyanländ i Vaxholm får du en etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Du kan få hjälp med barnomsorg, skola, svenskundervisning och för att komma igång med ett arbete.

Samhällsorientering

Kursen Samhällsorientering ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och samhällslivet. För att få gå kursen ska du ha (eller kommer att få) en etableringsplan av Arbetsförmedlingen eller ha anmälts av kommunen och tillhör den utökade målgruppen.

Kursen ges av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län Länk till annan webbplats..

Barnomsorg och svenskundervisning

För att det ska bli lättare för dig att komma in i det svenska samhället och hitta ett jobb kan du få hjälp med barnomsorg, skola och svenskundervisning. För att lära dig svenska ansöker du om en SFI-plats på Kunskapscentrum Nordost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..