Badplatser

I Vaxholms stad finns det flera allmänna kommunala badplatser som bjuder på både sandstränder och klippstränder.

Inför varje badsäsong kontrollerar dykare sjöbotten vid alla badbryggor. Det utförs då säkerhetsbesiktingar av bottnarna och skräp rensas bort.

Under badsäsongen sker provtagningar var tredje vecka och detta görs mellan 20 juni och 15 augusti i Stockholms län, enligt Havs- och vattenmyndigheten och EU.

Vattenprover

Anslag med information om vattenkvaliteten sätts löpande upp vid alla badplatser. Badvattenprover bedöms enligt skalan:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Prover från badplatser i Vaxholm visar oftast tjänliga värden. Om analysen visar "Tjänligt med anmärkning" tas det omgående ett nytt prov. Vanlig orsak kan vara en tillfällig eller lokal påverkan och provresultatet, efter nytt test, brukar ha återgått till "Tjänligt".

Om badvattenprov bedöms som "Otjänligt" sätts ett anslag  omgående upp om detta på badplatsen och utredning sker. Badning sker då på egen risk.

Om provresultatet under tre på varandra följande veckor är "otjänligt", stängs badet utav Miljö- och hälsokyddschefen.

Nedan kan du läsa om Vaxholms stads badplatser.

Vaxön

Eriksö badplats, EU-bad

Vaxholms mest besökta badplats med sina fina sandstränder och klippbad finns längs med elljusspåret inom Eriksö friluftsområde. Till badsäsongen läggs det i en handikappsramp. En bit ut i vattnet finns det ett hopptorn på en flytbrygga som är en väldigt uppskattad attraktion av både barn och vuxna.

På badplatsen finns det två fasta grillplatser, fasta bänkar och lösa bänkbord. Ett omklädningsutrymme (badhytt) finns också vid stranden.

Är du sugen på att spela beachvolleyboll går det att använda planen som är avsedd för detta på stranden.

Eriksö är ett av kommunens stora friluftsområde med en närliggande camping och uthyrningstjänster som erbjuder ett stort serviceutbud. Här finns kiosk, servering, grillar, uthyrningsstugor, uthyrningsvagnar, minigolf, lekplats, volleyboll, boulebana, kanotuthyrning, kajakuthyrning, bordtennis och cykeluthyrning med mera.

Fredriksstrandsbadet

I Johannesbergsparken finns ett mindre strandbad med brygga och badhytt. Intill badet finns stora fina grönytor och en fast grillplats samt några fasta bänkar och lösa bord. Ångbåtsbryggan ligger inte långt ifrån badplatsen. Under högsäsongen förstärks badet med en Baja-maja.

Norrbergsbadet

Om du går Badhusgatan ner mot vattnet, håller till vänster och sedan följer träbryggan längst med Norrberget når du detta enklare klippbad med träbrygga. Här finns det en fast monterad badstege på klippan som du också kan bada ifrån. Badplatsen är mycket välbesökt, främst av Vaxholmsborna själva, och här passerar du när du går det fina gångstråket längs med vattnet från Hembygdsgården och upp över Norrberget.

Norrhamnsbadet

Norrhamnsbadet även kallad "Batteriet" eller "Kullarna" hittar du om du antigen följer Batterigatan ner mot vattnet eller Cronhamns gata ner mot vattnet. Badet är ett mindre strandbad med klippor och en brygga som renoverats under vintern 2020.

Området är mycket välbesökt både av badgäster och av många fritidsbåtar som passerar utanför badet för att lägga till båten för ett besök i Vaxholm eller Hembygdsgårdens café som ligger mittemot badplatsen på andra sidan vattnet.

Tänk på att visa hänsyn till varandra då det varma sommardagar kan vara trångt i vattnet av både badande gäster samt båtar!

Resarö

Överbybadet

Utefter Badviksvägen finns detta fina bad på Överby med sandstrand och gräsytor. Det finns två stycken badbryggor med stege, omklädningsrum och under högsäsong förstärks badet med Baja-maja. På gräsytorna runt badet finner du en fast grillplats, lösa bord och fasta bänkar. Det finns också en beachvolleybollplan med nät och en mindre lekplats på andra sidan av den lilla vägen.

Rindö

Grönviksbadet

I slutet på Grönviksvägen finns detta lilla lokala badet med en liten sandstrand och en brygga som renoverades till sommaren år 2020.

Måldepån

Ett välbesökt bad längs med Militärvägen. På denna badplats, som kallas för Måldepån, har du fri sikt mot inloppet till Vaxholm vid Oxdjupet.  Detta är en stenstrand med kringliggande mindre gräsytor. Det finns två badbryggor med stege, en fast grillplats samt både fasta och lösa bänkar.

Kullö

Kullöbadet

Badet är ett mindre strandbad som mest nyttjas av de boende på Kullön.

Bogesund

Tenöbadet, EU-bad

Detta bad är en av Vaxholms mest besökta badplatser med stora grönytorna och två sandstränderna. Badet ligger i Tenö reservatet på Bogesund i Tenöviken med närhet till vandringsleder. Du når detta bad efter att du kört över Pålsundsbron från Vaxön till Bogesundslandet. Därefter tar du första avfarten till vänster och håller till vänster. Följ Tenövägen tills att du når den stora parkeringen på höger sida. Här finns det två fasta grillplatser, ett omklädningsutrymme (badhytt) och en mindre lekplats i området.

Fridhemsbadet

Längre ut på Bogesund vid Karlsudd finner du detta mindre strandbad med en långgrund sandstrand. Följ Karlsuddsvägen ner i allén till höger tills att du når den lilla parkeringsytan som finns och gå sedan åt höger längs med strandlinjen.

Här finns det en fast grillplats och både fasta bänkar och lösa bord. Badet förstärks under högsäsongen med en Baja-maja.

Mistavikens badplats

Detta naturbad är ett mindre klippbad. Det finns en fast grillplats här.

Tynningö

Myrholmsmaren

En badstrand med två badbryggor, omklädningshytt (badhytt) och Baja-maja under högsäsongen. Myrholmsmarens badplats sköts av Tynningö Idrottsförening som anordnar simskola varje sommar.

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Har du någon synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst "Skriv till oss" Länk till annan webbplats..