Hallar och idrottsanläggningar

Idrott och motion har stor betydelse i människors vardagsliv. Att idrotta och motionera tillsammans med andra är viktigt för trivsel och hälsa. Därför erbjuder staden olika anläggningar för idrott och motion.

Viktig information med anledning av covid-19

Nationella allmänna råd och restriktioner från och med 14 december 2020.

Det går att läsa restriktionerna som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Ungdomar födda 2002 eller senare får delta i organiserad idrotts- och föreningsverksamhet från och med 8 februari 2021 i Vaxholms stad.

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten meddelade på pressträffen den
4 februari att det är viktigt att idrottsaktiviteter för barn och unga fortsätter!

Regeringen förlängde den 18 februari gällande restriktioner fram till 7 mars vilket innebär att ungdommar födda 2002 eller senare får delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vaxholms stads samtliga inomhushallar hålls öppna för föreningsverksamhet i mindre grupper för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ligger till grund för Vaxholms stads förhållningsregler. De har tagits fram för att idrottsutövande ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt. Reglerna finns anslagna i respektive hall och gäller tills vidare.

Förhållningsregeler i Sporthallen, Bollhallen och Ishallen

 • Endast utövare, ledare och personal med direkt koppling till en grupp får vistas inne i hallarna och ishallen
 • Max 50 personer får vistas i respektive hall vid ett och samma tillfälle
 • Endast tillåtet att träna i mindre grupper (8 personer)
 • Godkänt med flera små grupper om lokalens yta tillåter det
 • Ej tillåtet att uppehålla sig i entréområdet, inväntade av pass sker utomhus och ledare/tränare hämtar gruppen inför passets starttid så att in passage sker så smittsäkert som möjligt
 • Efter avslutat pass ska hallen lämnas omgående så att nästa grupp kan gå in
 • Ej tillåtet att nyttja omklädningsrummen, allt ombyte sker i hemmet
 • Endast anvisade toaletter får nyttjas
 • Ingen publik är tillåten och läktare i Sporthall, Bollhall och Ishall får ej nyttjas

Förhållningsregeler i gymnastiksalarna på Resarö och Vaxö skola samt Rindö sporthall

Antal i respektive hall:

 • Endast utövare, ledare och personal med direkt koppling till en grupp får vistas inne i gymnastiksalarna eller i entréområdena
 • Max 15 personer får vistas i Vaxö gymnastiksal vid ett och samma tillfälle
 • Max 20 personer får vistas i Resarö gymnastiksal vid ett och samma tillfälle
 • Max 30 personer får vistas i Rindö sporthall vid ett och samma tillfälle
 • Max 6 personer får vistas i Rindö sporthalls spegelsal vid ett och samma tillfälle
 • Endast tillåtet att träna i mindre grupper (8 personer)
 • Godkänt med flera små grupper om lokalens yta tillåter det
 • Ej tillåtet att uppehålla sig i entréområdena
 • Inväntade av pass sker utomhus och ledare/tränare hämtar gruppen inför passets starttid så att in- och utpassage sker så smittsäkert som möjligt
 • Efter avslutat pass ska hallen lämnas omgående så att nästa grupp kan gå in
 • Ej tillåtet att nyttja omklädningsrummen, allt ombyte sker i hemmet
 • Anvisade toalett får nyttjas

Boka hall

I Vaxholms stad kan föreningar, privatpersoner och företag hyra en gymnastiksal, sporthall eller annan typ av idrottsanläggning för enstaka timmar eller terminsvis.

Nedan kan du läsa om de olika hallarna och idrottsanläggningarna som Vaxholms stad har.

Campusområdet

Campus är området för stadens största idrottsanläggning med sporthall, bollhall, gym, café, ishall, fotbollsplan med konstgräs, tennishall och näridrottsplats. Här samlas många människor, äldre som yngre för att utöva olika sporter. Många olika idrotts-föreningar och privatpersoner samsas på denna yta tillsammans med de vaktmästare som bemannar hallen mellan klockan 08.00 - 22.00 alla dagar i veckan.

Vaktmästaren kan nås på telefonnummer 070-625 65 85.

Mer information om hur du går tillväga för att boka en hall finns på sidan Boka hall.

Sporthallen

Sporthallen med sin storlek på 23 x 43 meter ligger inne i Campus. Hallen är en så kallad fullskalehall och erbjuder aktörerna möjligheten att bedriva alla sorters idrottsaktiviteter. Det går att dela den stora hallen i två med en vikvägg och det finns en mindre läktare på ena kortsidan som nås via plan 2.

Interiör av Sporthallen

Interiör av Sporthallen

Bollhallen

Bollhallen med sin storlek på 25 x 42 meter är den andra stora inomhushallen som finns inne i Campus. Hallen är bäst lämpad för olika bollsporter så som bland annat innebandy, handboll, basket, badminton och tennis men också för gymnastik. Hallen har en stor fin läktare som rymmer ca 200 personer. 

Interiör av Bollhallen

Gymnastiksalar i skolor

Inom kommunen finns det två mindre skolidrottshallar, en på Vaxön och en på Resarö. Hallarna hyrs ut till föreningar och privatpersoner och här går det även bra att hyra för att ha barnkalas.

För att boka någon av dessa gymnsatiksalar fyller du någon av blankettern som finns på sidan Boka hall.

Vaxö skolas gymnastiksal

Vaxö skola, Lägergatan 9, 185 34 Vaxholm

Storleken på Vaxö skolas gymanstiksal är 13 x 17 meter. Här har du tillgång till de redskap som finns i salen. Gymnastiksalen lämpar sig för olika typer av aktiviteter och är även en populär sal att anordna barnkalas i.

Resarö skolas gymnastiksal

Resarö skola, Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm

Resarö skolas gymnastiksal är 10 x 20 meter. Även här har du tillgång till det som finns i salen och lämpar sig för olika typer av aktiviteter och är en populär sal att anordna barnkalas i.

Interiör av Vaxö skolas gymnastiksal

Interiör av Vaxö skolas gymnastiksal

Rindö Sporthall

 

Inom det före detta regementsområdet AMF 1 på östra Rindö finns Rindö Sporthall med sin sporthall och spegelsal. Mer information om hur du går tillväga för att boka hallen finns på sidan Boka hall.

Rindö Sporthall

Rindövägen, 185 41 Vaxholm

Storleken på Rindö Sporthall är 18 x 38 meter. Här kan du spela tennis, badminton, fotboll eller handboll. Hallen hyrs även ut för kalas.

Interiör av Rindö Sporthall

Interiör av Rindö Sporthall

Rindö Spegelsal

Den mindre salen, även kallad spegelsalen, går också att hyra. Här finns det speglar uppsatta runtom som lämpar sig för sport som till exempel dans eller boxning.

Interiör av Rindö spegelsal

Interiör av Rindö spegelsal

Ishallen och utomhusisbanor

I Vaxholms stad finns det en ishall på Campusområdet som föreningar och allmänheten kan nyttja. Om vädret tillåter spolas även Engavallen (utomhusrink) vid Resarö bollplan upp på vintern.

Besöksadess:

Ishallen: Campus gränd 6, Vaxholm

Utomhusrinken Engavallen: Överbyvägen 6, Vaxholm

Utomhusisbana: Lägergatan, Vaxholm

Schema för allmänhetens åkning i ishallen

Allmänhetens åkning - INSTÄLLD för säsongen

Samtliga pass av allmänhetens åkning är inställda tillsvidare med anledning av covid-19.

Fotbollsplaner

Vaxholms stad ansvarar för driften av fyra fotbollsplaner.

Fotbollsplan med konstgräs

Konstgräsplanen är avstängd för vintern fram till 1 mars 2021!

Vaxö IP

Vasavägen 17, 185 34 Vaxholm

Planens mått: 105 x 65 meter, med belysning, klubblokal och kansli.
Omklädningsrum samt café finns i sporthallen.

Fotbollsplaner med grus

Petersbergs bollplan

Karl Martins Väg, 185 33 Vaxholm

Planens mått: 45 x 22 meter, ej belysning

Resarö bollplan

Överbyvägen 6, 185 95 Vaxholm
Planens mått: 105 x 65 meter, belysning, mindre parkering finns, ej omklädningsrum

Resarö skola

Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm
Liten plan, ej belysning.

Näridrottsplats

I Vaxholms stad finns det en näridrottsplats, en yta som kan användas för spontanidrott. Denna är belägen på kortsidan av konstgräsplanen på Vaxö IP.

Näridrottsplatsen är en mycket uppskattade träffpunkt för barn och ungdomar, både under skoltid och på fritiden.

Tennishallen

Tennishallen är belägen i Bollhallen på Campusområdet och adressen dit är Petersbergsvägen 3. Tennishallen sköts och driftas av Vaxholms tennisklubb, VTK.

Vaxholms tennisklubb, VTK

 • År 1936 bildades Vaxholms Tennisklubb. Initiativtagare var källarmästaren på Vaxholms Hotell, Bertil Maurin. Grusbanan på Lägret blev samlingsplatsen för tennisfolket och vintertid spelades det på Kastellet.
 • År 1964 restes ett Barracudatält på Lägret för spel året runt.
 • År 1991 fick tennisen sin hall i den så kallade If-hall. Idag har klubben en mycket aktiv verksamhet med stor fokus på juniorverksamheten.

Läs mer på Vaxholms tennisklubb, VTK´s, hemsidalänk till annan webbplats.

Simhall, badhus

I Vaxholms stad finns den ingen simhall eller badhus. Vi rekomenderar dig därför att besöka någon av de närliggande kommunernas simhallar.

Simhallar i närliggande kommuner:

Söra simhall, Åkersberga

Luffarbacken 84, Åkersberga
Hemsida: Söra simhalllänk till annan webbplats

Medley Tibblebadet, Täby

Attundavägen 5-7, Täby
Hemsida: Medley Tibblebadetlänk till annan webbplats

Mörbybadet, Danderyd

Vendevägen 94, Danderyd
Hemsida: Mörbybadetlänk till annan webbplats

Gustavsbergsbadet, Värmdö

Gustavsbergs centrum, Värmdö
Hemsida: Gustavsbergsbadetlänk till annan webbplats

IP skogen - en ambulerande idrottsanläggning

IP-Skogen är en komplett idrottsanläggning på hjul för små och stora arrangemang.

Det ingår omklädnings-, dusch-, toalett- och expeditionsvagnar, högtalaranläggningar, målklockor, stolar, bord med mera. IP-Skogen är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Täby, Österåker, Vallentuna, Lidingö, Danderyd och Vaxholms stad.

Materialet förvaras i ett förråd på Täby kommuns gatukontor, Fogdevägen 5, 183 64 Täby.

Föreningar och fritidsgårdar kan boka hela eller delar utav anläggningen. Kontakta IP-Skogen direkt för bokning på telefonnummer: 08-555 594 84.

Allt materiel lånas utan kostnad. Dock får du själv ordna med transport. Materialspecifikationer (xls)Excel

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Har du en synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.