Hallar och idrottsanläggningar

Idrott och motion har stor betydelse i människors vardagsliv. Att idrotta och motionera tillsammans med andra är viktigt för trivsel och hälsa. Därför erbjuder staden olika anläggningar för idrott och motion.

Viktig information med anledning av covid-19

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19

Det går att läsa mer vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten har meddelat att det är av stor vikt att idrottsaktiviteter särksilt för barn och unga fortsätter!

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ligger till grund för Vaxholms stads förhållningsregler.

Lättnader av begräsningar för idrotten 29 september

Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort från
29 september. Det innebär för idrottsföreningar att det maxtak som funnits för publik och för antal deltagare och liknande tas bort och därmed blir tillåtet igen i samtliga inomhushallar i Vaxholms stad.

Allmänna råd i kommunens idrottslokaler

Den enskildas ansvar

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19, även milda
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten
  • Håll generellt avstånd och undvik trängsel
  • Insjuknar du under idrottsaktiviteten ska du gå hem direkt

Föreningsidrott

  • Organiserad träning är tillåten för alla åldrar
  • Föreningen ansvarar för att de allmänna råden följs

Läs mer information från Folkhälsomyndigheten till idrottsföreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om covid-19 och på Riksidrottsförbundets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida om coronaviruset och idrottsrörelsen.

Boka idrottsanläggning och lokal

I Vaxholms stad kan föreningar, privatpersoner och företag hyra en gymnastiksal, sporthall eller annan typ av idrottsanläggning för enstaka timmar eller terminsvis.

Nedan kan du läsa om de olika hallarna och idrottsanläggningarna som Vaxholms stad har.

Campusområdet

Campus är stadens största idrottsanläggning med inomhushallar, möteslokal, café, ishall, fotbollsplan med konstgräs och näridrottsplats. Det finns också ett gym och tennishall som drivs i privat- och föreningsregi. Varje dag samlas det många olika människor här för att utöva skolidrott, föreningsidrott och spontanidrott.

Campus bemannas dagligen av vaktmästare mellan klockan 08.00 - 22.00, dock ej röda dagar.

Vaktmästarna kan nås på telefonnummer 070-625 65 85

Sporthallen östra + västra

Det går att dela den stora hallen i två, östra och västra, med en vikvägg och det finns en mindre läktare på ena kortsidan i västra delen som nås via plan 2. Hallen är en så kallad fullskalehall och erbjuder aktörerna möjligheten att bedriva alla sorters idrottsaktiviteter.

Fakta:

Maxantal i hallen: 540 stycken
Storlek är 23 x 43 meter
Delbar hall med vikvägg
Hallen lämpar sig bäst för gymnastik med sitt anpassade golv men fungerar också bra för att bedriva annan sorts idrottsaktivitet
Vikvägg som kan dela av hallen i två
Mindre läktare på kortsidan av västra delen som nås via plan 2

Omklädningsrum:
Omklädningsrum finns i hela anläggningen och fördelas av vaktmästaren

Utrustning:
Matchur för diverse bollsporter
Tjock-/Tunnmattor
Basketkorgar
Ribbstolar
Lianer
Bommar
Plintar
Satsbrädor
Trampetter
Innebandysarg + mål
Pingisbord
Badmintonnät + stolpar
Volleybollnät + stolpar
Tennisnät + stolpar

Interiör av Sporthallen

Interiör av Sporthallen

Bollhallen

Den andra av de stora inomhushallarna som finns inne i Campus är Bollhallen. Hallen är bäst lämpad för olika bollsporter så som bland annat innebandy, handboll, basket, badminton och tennis men också för gymnastik.

Fakta:
Maxantal i hallen: 100 stycken inklusive läktare
Storlek: 25 x 42 meter
Lämplig för olika bollsporter och racketsporter så som innebandy, handboll, basket, badminton och tennis men också för gymnastik

Omklädningsrum:
Omklädningsrum finns i hela anläggningen och fördelas av vaktmästaren

Utrustning:
Matchur för diverse bollsporter
Innebandysarg + mål
Pingisbord
Plintar + bänkar
Badmintonnät + stolpar
Volleybollnät + stolpar
Tennisnät + stolpar

Interiör av Bollhallen

Gymnastiksalar i skolor

Inom kommunen finns det två mindre skolidrottshallar, en på Vaxön och en på Resarö. Hallarna hyrs ut till föreningar och privatpersoner och här går det även bra att hyra för att ha barnkalas.

Vaxö skolas gymnastiksal

Vaxö skola, Lägergatan 9, 185 34 Vaxholm

Fakta:
Storlek: 13 x 17 meter
Max antal personer i lokalen: 150 stycken

Omklädningsrum:
2st omklädningsrum i direkt anslutning till gymnastiksalen

Utrustning:
Den utrustning som finns i hallen får nyttjas
Ingen musikanläggning finns att tillgå

Salen lämpar sig för olika typer av idrottsaktiviteter för mindre grupper.
Populär gymnastiksal att anordna barnkalas i.
Grovstädning ska utföras efter kalas innan salen lämnas.
Förberedelser och undanplockning/städning ska ske inom den tid som är bokad.

Resarö skolas gymnastiksal

Resarö skola, Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm

Fakta:
Storlek: 10 x 20 meter
Max antal personer i lokalen: 150 stycken

Utrustning:
Den utrustning som finns i hallen får nyttjas
Ingen musikanläggning finns att tillgå

Omklädningsrum:
2st omklädningsrum finns i direkt anslutning till grymnastiksalen

Salen lämpar sig för olika typer av idrottsaktiviteter.
Populär gymnastiksal att anordna barnkalas i.
Grovstädning ska utföras efter kalas innan salen lämnas.
Förberedelser och undanplockning/städning ska ske inom den tid som är bokad.

Interiör av Vaxö skolas gymnastiksal

Interiör av Vaxö skolas gymnastiksal

Rindö Sporthall

Inom det före detta regementsområdet AMF 1 på östra Rindö finns Rindö Sporthall med sin sporthall och spegelsal.

Rindö Sporthall

Västra Kasernvägen 2, 185 41 Vaxholm

Fakta:
Storlek: 18 x 38 meter
Max antal personer i lokalen: 150 stycken varav 75 stycken på läktaren

Omklädningsrum:
2st omklädningsrum i direkt anslutning till gymnastiksalen

Utrustning:
Den utrustning som finns i hallen får nyttjas
Ingen musikanläggning finns att tillgå

Salen lämpar sig för olika typer av idrottsaktiviteter.
Populär gymnastiksal att anordna barnkalas i.
Grovstädning ska utföras efter kalas innan salen lämnas.
Förberedelser och undanplockning/städning ska ske inom den tid som är bokad.

Interiör av Rindö Sporthall

Interiör av Rindö Sporthall

Rindö Spegelsal

Den mindre salen inne i byggnaden, även kallad spegelsalen, går också att hyra.

Fakta:
Max antal personer i lokalen: 40 stycken

Omklädningsrum:
2st omklädningsrum finns att tillgå i sporthallen

Utrustning:
Speglar uppsatta
Ingen musikanläggning finns att tillgå

Salen lämpar sig för den mindre gruppen, tex. dans och boxning.
Mindre parkeringsyta finns på baksidan mot lekplatsen.

Interiör av Rindö spegelsal

Interiör av Rindö spegelsal

Ishallen och utomhusisbanor

I Vaxholms stad finns det en ishall på Campusområdet som föreningar och allmänheten kan nyttja. Om vädret tillåter kan en utomhusring vid Engavallen  vid Resarö bollplan och en utomhusisbana på Lägret spolas upp på vintern.

Ishall

Campus gränd 7, Vaxholm

I Vaxholms stad finns det en ishall på Campusområdet som föreningar och allmänheten kan nyttja. Ishallen öppnar igen för säsongen den 1 oktober 2021.

Schema för allmänhetens åkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fakta:
Max 260 personer i ishallen inklusive läktare
Läktare finns, inte tillgänglighetsanpassad
Parkering finns inom Campus området
Varmdel nås från läktaren och via plan 2 i Campus

Tillgänglighet:
Delvis tillgänglighetsanpassat

Omklädningsrum:
1st domarrum inne i hallen
2st omklädningsrum inne i hallen
4st omklädningsrum i direkt anslutning utanför hallen
Vaktmästaren fördelar omklädningsrum vid träning och match

Utomhusrink

Engavallen - Överbyvägen 6, Vaxholm

Utomhusisbana

Lägergatan, Vaxholm

Om vädret tillåter finns en möjlighet att spola en utomhusisbana på Lägret.

Fotbollsplaner

Vaxholms stad ansvarar för driften av tre fotbollsplaner.

Fotbollsplan med konstgräs

Vaxö IP

Vasavägen 17, 185 34 Vaxholm

Fakta:
Planens mått: 105 x 65 meter
Konstgräs
Belysning, vaktmästeriet i Campus ombesörjer att belysningen tänds och släcks

Övrigt:
Omklädningsrum samt café finns uppe i Campus
Fotbollsföreningen har klubblokal och kansli i direkt anslutning till planen
Läktare för cirka 300 personer
Parkering finns i direkt anslutning till Campusområdet

Indelning av fotbollsplan

Indelning av fotbollsplan

Fotbollsplaner med grus

Petersbergs bollplan

Karl Martins Väg, 185 33 Vaxholm

Planens mått: 45 x 22 meter, ej belysning

Resarö skola

Överbyvägen 1, 185 95 Vaxholm
Liten plan, ej belysning.

Näridrottsplats

I Vaxholms stad finns det en näridrottsplats, en yta som kan användas för spontanidrott. Denna är belägen på kortsidan av konstgräsplanen på Vaxö IP.

Näridrottsplatsen är en mycket uppskattade träffpunkt för barn och ungdomar, både under skoltid och på fritiden.

Tennishallen

Tennishallen är belägen i Bollhallen på Campusområdet och adressen dit är Petersbergsvägen 3. Tennishallen sköts och driftas av Vaxholms tennisklubb, VTK.

Vaxholms tennisklubb, VTK

  • År 1936 bildades Vaxholms Tennisklubb. Initiativtagare var källarmästaren på Vaxholms Hotell, Bertil Maurin. Grusbanan på Lägret blev samlingsplatsen för tennisfolket och vintertid spelades det på Kastellet.
  • År 1964 restes ett Barracudatält på Lägret för spel året runt.
  • År 1991 fick tennisen sin hall i den så kallade If-hall. Idag har klubben en mycket aktiv verksamhet med stor fokus på juniorverksamheten.

Läs mer på Vaxholms tennisklubb, VTK´s, hemsida Länk till annan webbplats..

Simhall, badhus

I Vaxholms stad finns den ingen simhall eller badhus. Vi rekomenderar dig därför att besöka någon av de närliggande kommunernas simhallar.

Simhallar i närliggande kommuner:

Söra simhall, Åkersberga

Luffarbacken 84, Åkersberga
Hemsida: Söra simhall Länk till annan webbplats.

Medley Tibblebadet, Täby

Attundavägen 5-7, Täby
Hemsida: Medley Tibblebadet Länk till annan webbplats.

Mörbybadet, Danderyd

Vendevägen 94, Danderyd
Hemsida: Mörbybadet Länk till annan webbplats.

Gustavsbergsbadet, Värmdö

Gustavsbergs centrum, Värmdö
Hemsida: Gustavsbergsbadet Länk till annan webbplats.

IP skogen - en ambulerande idrottsanläggning

IP-Skogen är en komplett idrottsanläggning på hjul för små och stora arrangemang.

Det ingår omklädnings-, dusch-, toalett- och expeditionsvagnar, högtalaranläggningar, målklockor, stolar, bord med mera. IP-Skogen är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Täby, Österåker, Vallentuna, Lidingö, Danderyd och Vaxholms stad.

Materialet förvaras i ett förråd på Täby kommuns gatukontor, Fogdevägen 5, 183 64 Täby.

Föreningar och fritidsgårdar kan boka hela eller delar utav anläggningen. Kontakta IP-Skogen direkt för bokning på telefonnummer: 08-555 594 84.

Allt materiel lånas utan kostnad. Dock får du själv ordna med transport. Materialspecifikationer (xls) Excel, 62.5 kB.

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Har du en synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..