Artikeln publicerades 27 mars 2017

Besqab Projekt och Fastigheter AB vann markanvisningstävlingen för Norrberget

Vinnarförslaget visar en stor variation, där bebyggelsens karaktär och anpassning till Vaxholms förutsättningar vunnit uppskattning från både bedömningsgruppen och Vaxholmsborna.

Markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget är avgjord. På kommunstyrelsens möte 23 mars beslutade ledamöterna att gå på bedömningsgruppens förslag om att utse Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare. Besqab har samarbetat med arkitektkontoren Ettelva Arkitekter och Södergruppen arkitekter. Bebyggelsen i det vinnande förslaget upplevs väl anpassad till Vaxholms förutsättningar och knyter an till befintlig bebyggelse och stadskärnans karaktär. Det är också det förslag som fått mest positiv respons från Vaxholmsborna.

Vaxholms stad kommer nu att inleda förhandlingar med Besqab om villkor för förvärvet av marken och genomförandet av detaljplanen. Det vinnande tävlingsförslaget kommer, tillsammans med tidigare utredningar, platsens förutsättningar samt inkomna synpunkter i samrådsskedet, att ligga till grund för det detaljplaneförslag som beräknas kunna visas upp för allmänheten hösten 2017 under granskningsskedet.

Bakgrund

Markanvisningstävlingen har pågått sedan hösten 2016. Totalt fem företag gick vidare från det första steget och fick möjlighet att ta fram förslag på gestaltning av de cirka 200-300 bostäder i flerbostadshus, ny förskola och promenad med sjöutsikt som planeras på Norrberget.

3–19 februari kunde Vaxholmsborna tycka till om förslagen. Totalt gjordes cirka 740 besök i utställningshallen i rådhuset och sammanlagt 380 formulär med synpunkter lämnades in till Vaxholms stad. Synpunkterna har sedan, tillsammans med övriga bedömningskriterier, legat till grund för beslut om vinnare i tävlingen.

Förslag till beslut om vinnare togs fram av en bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens planeringsutskotts ordinarie ledamöter samt Vaxholms stads stadsbyggnadschef och planchef.

Mer information

Från 24 mars till 2 april finns det vinnande tävlingsförslaget att se på Vaxholms stadsbibliotek. Mer information finns också här på webbplatsen:

Klicka här för mer information om vinnarförslaget, bedömningsgruppens utlåtande samt sammanställningen av allmänhetens synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pressmeddelande utskickat 2017-03-24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På projektsidan hittar du övrig information om projektet och det pågående detaljplanearbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.