Artikeln publicerades 4 november 2015

Kan du hjälpa till med boende för flyktingar?

Kommunen ser över alla möjliga slags boenden i arbetet med att ta emot flyktingar på kort och lång sikt. Om du har en lägenhet eller ett hus att hyra ut så tar vi gärna emot förslag.

Målgruppen är familjer och vuxna. Skicka mail till: pernilla.ivier@vaxholm.se

Vill du hjälpa till på annat sätt? God man, familjehem, kontaktfamilj är andra sätt att hjälpa till.

Att vara god man

Att vara kontaktfamilj och familjehem

Vad har hänt i Vaxholm efter att Migrationsverket gått ut med att Sverige befinner sig i ett extraordinärt läge

Vaxholms stads arbete initierades som ett led i att hjälpa Migrationsverket med kommunala evakueringsplatser, tillfälligt boende om ca 50 platser och uppåt.

Stockholms stad har därefter kommit med en förfrågan om hjälp med tillfälligt boende för ensamkommande barn.

Vaxholms arbete har sedan dess resulterat i att vi lyckats erbjuda Stockholm stad ett boende med 35 platser. Ett tillfälligt boende för ensamkommande barn.

Stockholm och Vaxholm har därefter inte kommit igång med samarbetet. I dagsläget har vi pausat samarbetet med Stockholm.

Vaxholm stad fokuserar nu på det kommunala ansvaret med uppdragen om mottagande av ensamkommande barn och förberedelser sig inför mottagandet av nyanlända vuxna, familjer med permanent uppehållstillstånd i januari 2016.

För att få fram boenden har annons har gått ut i tidningen Mitt I och brev har skickats ut till fastighetsägare på Vaxö om att staden söker boenden att hyra på kort och lång sikt.

Även andra fastighetsägare utanför Vaxö är välkomna att höra av sig!

Hur vi arbetar vidare i kommunen på kort och lång sikt

Vi är inne i en fas där vi delat upp flyktingarbetet i tre delprojekt.

De förvaltningar som samarbetar är socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Fokusområden är samverkan/rutiner, etablering, information och säkerhet.

De tre projektgrupperna är:

  • En arbetsgrupp med beredskap för tillfälligt boende, Karin Wigstrand är projektledare.
  • En arbetsgrupp som ska ta fram en strategi för att ta fram boende på kort och lång sikt, Pernilla Ivier projektledare.
  • En arbetsgrupp som arbetar med att förbereda utvecklingen av mottagande i Vaxholm. Målgrupper ensamkommande barn och på sikt familj/vuxna, Pernilla Ivier projektledare.

Avtal

  1. Avtal med Migrationsverket pågår om ensamkommande barn/ungdomar ensamkommande barn. Vi uppfyller kravet om mottagande av 9 barn men kommunen har ansvar för fler.
  2. Avtal med Vårljus finns för placering av ensamkommande barn. 13 platser med start i januari.
  3. Avtal är på gång om mottagande av vuxna/familj (17 personer). Före årsskiftet.

Sammantaget kommer arbetet leda fram till en beredskapsplan att arbeta med för kommunen under två års tid. Genom vårt arbete tar vi fram en gemensam plattform med strukturer för etablering i Vaxholm med samverkansformer både internt och externt.